Käyttöehdot

Päivitetty

Nämä ovat kunnollavauhtiin.fi ja officeskillsaccelerator.com -sivustojen käyttöehdot. Sivusto koostuu kotisivuista ja erillisistä kurssisivuista. Avaamalla verkkosivuston sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä tätä verkkosivustoa.

Yleistä kaikista sivustoista

Sivustojen aineistoa ei saa muokata millään tavoin tai jäljentää tai julkisesti näyttää, esittää tai jakaa tai muuten käyttää julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman Itsellesi Oy:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Sivustojen aineistojen käyttämistä mihin tahansa tarkoitukseen muilla verkkosivustoilla tai verkkoon kytketyssä tietokoneympäristössä on kielletty.

Tämän sivuston sisältämän aineiston oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Itsellesi Oy:llä, jollei erikseen muuta mainita.

Kurssisivuston käyttö

Kurssisivuston pääasiallisena palveluntuottajana toimii Itsellesi Oy (Y-tunnus: 3118873-9).

Kurssisivusto on tarkoitettu Itsellesi Oy:n asiakkaille ja asiakkaan edustajille. Kun asiakas on oppilaitos, sivusto on tarkoitettu oppilaitoksen opiskelijoille. Näihin henkilöihin viitataan jäljempänä käyttäjinä.

Käyttäjillä on oikeus tarkastella ja ladata kurssisivustolla olevaa aineistoa vain henkilökohtaiseen koulutuskäyttöön, edellyttäen, että käyttäjä säilyttää kaikki alkuperäisen aineiston sisältämät tekijänoikeustiedot ja muut omistusoikeustiedot kaikissa aineistosta ottamissaan kopioissa.

Käyttöoikeus on rajattu erillisiin kurssitoteutuksiin, joihin kuhunkin myönnetään käyttöoikeus erikseen.

Jos käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja, käyttäjän oikeus käyttää tätä sivustoa päättyy.

Evästeet

Kurssisivusto käyttää evästeitä palvelun tuotammiseksi.

Henkilötietojen käyttö

Henkilötietojen käyttö on kuvattu tarkemmin erillisessä tietosuojaselosteessa.

Vastuunrajoitukset

Itsellesi Oy tekee parhaansa, että sivusto olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Sivusto ja kaikki sen sisältö tarjotaan ”sellaisina kuin ne ovat”. Sivustoa ja siihen sisältyviä tietoja muutetaan aika ajoin.

Itsellesi Oy ei vastaa sivuston keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta, eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta.

Itsellesi Oy on pyrkinyt varmistamaan sivustonsa tietosisällön oikeellisuuden. Kaikki tämän sivuston sisältämä aineisto toimitetaan kuitenkin sellaisenaan sitoumuksetta. Itsellesi Oy pidättää oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia tämän sivuston aineistoon.

Itsellesi ei vastaa sivuston käyttämisestä, toimimisesta tai toimimattomuudesta aiheutuvasta vahingosta tai niiden käyttäjälle aiheuttamista tietoturvariskeistä.

Tietoturva

Itsellesi Oy pyrkii tarjoamaan sivuston mahdollisimman korkeaa tietoturvan tasoa noudattaen. Käyttäjä ymmärtää, ettei internet ole kaikilta osin täysin tietoturvallinen. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää mitään sivuston toimintaa häiritsemään pystyviä laitteita tai ohjelmia, tai suorittaa toimia, jotka rasittavat sivuston rakennetta merkittävästi.

Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi, ymmärtääksemme mistä ja miten kävijämme tulevat sekä kohdentamaan markkinointia.