Tietosuojakäytänteet

Yhdistetty tiedonanto ja seloste koskien henkilötietojen käsittelyä

Tämä tiedonanto/seloste sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 12 ja 13 artiklan mukaiset tiedot rekisteröidylle (luonnolliselle henkilölle). Tämä ilmoitus annetaan rekisteröidylle häneltä henkilötietoja kerättäessä.

Tätä selostetta on päivitetty viimeksi 7.6.2023.

Rekisterinpitäjän tiedot

tsellesi Oy

Postiosoite: Harjunlahdentie 61, 52510 Hietanen.

Sähköposti: [email protected].

Rekisterin pitäjän vastuuhenkilö on toimitusjohtaja Jari Mustonen, [email protected].

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Jari Mustonen, [email protected].

Evästeet

Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi verkkosivustollamme, analysoimaan sivustoliikennettä ja ymmärtääksemme mistä kävijämme tulevat. Käydessäsi verkkosivustollamme pyydämme sinua suostumaan suostut siihen, että keräämme tietoja evästeiden avulla.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun vierailet sivustollamme. Evästeet auttavat meitä muistamaan sinut ja valintasi verkkosivustolla, mikä tekee vierailustasi sujuvamman ja personoidumman.

Voit hallita tai poistaa evästeitä selaimen asetusten kautta. Voit estää kaikki evästeet tai hyväksyä vain tietyt evästekategoriat. Huomaa, että evästeiden estäminen tai poistaminen saattaa vaikuttaa verkkosivustomme toiminnallisuuteen ja palveluihin.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Uutiskirjeeseen ja ilmaiseen näytekurssiin rekisteröityneet

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

 • sähköpostiuutiskirjeen toimittamiseen, joka sisältää erilaisia ohjeita ja vinkkejä Office-ohjelmistoihin liittyen sekä mahdollita markkinointiviestintää
 • muuhun markkinointiviestitään
 

Koulutukseen ilmoittautuvat ja osallistuvat

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

 • verkkokurssin käyttöoikeuksien hallintaan
 • verkkokurssin edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen
 • oppimisen ohjaukseen/opintosuoritusten arviointiin

Verkkokurssin suorittamisesta lokiin kertyviä henkilötietoja käytetään:

 • palvelimen ja tietoliikenteen kapasiteetin seurantaan
 • teknisten ongelmien ja väärinkäytösten selvittämiseen
 • opiskelijoiden aktiivisuuden seurantaan
 

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Uutiskirjeeseen rekisteröityneet

Uutiskirjeeseen rekisteröityneiltä henkilöiltä talletetaan:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite

 

Koulutukseen ilmoittautuvat ja osallistuvat

Seuraavat tiedot kerätään, kun kirjaudut palveluun:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite

Verkkokurssin ohjelmistopalvelu voi kerätä ja käsitellä seuraavia käyttäjätietoja käyttäjistä: (i) etu- ja sukunimi; (ii) sähköpostiosoite, (iii) sijainti ohjelmistopalvelua käytettäessä, (iv) opiskelijanumero tai muu asiakkaan viite, (v) muut loppukäyttäjän itse toimittamat henkilötiedot, mukaan lukien valokuvat (esimerkiksi käyttäjäprofiilin luomisessa), harjoitustehtävien vastaukset, kommentit keskusteluihin sekä muut loppukäyttäjän lisäämät tiedot ja tiedostot. Ohjelmistopalvelu ei kerää eikä käsittele EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa mainittuja erityisiä henkilötietoryhmiä.

Henkilöryhmät ovat verkkokurssin käyttäjät, joita ovat verkkokurssin opiskelijat.

Mikäli opiskelijan pyynnöstä hänen tietonsa toimitetaan Kajaanin ammattikorkeakoululle opinnon akkreditointia varten, häneltä kerätään tätä varten:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Henkilötunnus
 • Postiosoite

Näitä tietoja käytetään opintosuorituksen rekisteröimiseen sekä opintorekisteriotteen ja kurssitodistuksen toimittamiseen.

Henkilötietojen antamisen peruste

Henkilötietoja tarvitaan rekisterinpitäjän yllä mainittujen mainittujen tehtävien hoitamiseen.

Käsittelyn turvallisuus

Tietoja käsitteleviä henkilöitä koskee vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuus jatkuu palvelussuhteen päätyttyä. Järjestelmiin on käyttöoikeudet vain niillä henkilöillä, joiden on tarve työtehtävissä käsitellä tietoja.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Verkkokurssin suoritukset akkreditoi osallistujan pyynnöstä Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy. Ammattikorkeakoulu käsittelee tietoja oman palvelunsa tuottajana.

Henkilötietojen siirto Euroopan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Verkkokurssin toteuttaja ei tallenna henkilötietoja pidempään kuin on lain puitteissa sallittua ja välttämätöntä niihin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Ohjelmistopalvelu säilyttää tietoja palvelun varmuuden turvaamiseksi korkeintaan 30 päivää sen jälkeen, kun asiakassuhde asiakkaan kanssa on päättynyt tai kun loppukäyttäjän käyttöoikeus ohjelmistopalvelun käyttöön päättyy.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määrittyvät käsittelyperusteen mukaan. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava, jonka yhteystiedot ovat tämän selosteen kohdassa 5.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Ei ole käytössä.