Tietosuojaseloste

Digitaidot Kunnolla Vauhtiin -koulutuksen kotisivujen
yhdistetty tiedonanto ja seloste koskien henkilötietojen käsittelyä

Tämä tiedonanto ja seloste koskee kunnollavauhtii.fi -sivustoa. Varsinaisella kurssisivustolla oma erillinen tiedonanto ja seloste.

Päivitetty viimeksi: 4.3.2022.
Rekisterinpitäjän tiedot

Itsellesi Oy
Postiosoite: Harjunlahdentie 61, 52510 Hietanen.
Sähköposti: [email protected]

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja Jari Mustonen, [email protected]
Reksiterinpitäjän vastuuhenkilö toimii myös tietosuojavastaavana.

Digitaidot Kunnolla Vauhtiin –verkkokurssiin sisältyvien henkilötietojen käsittely

Tämä tiedonanto/seloste sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 12 ja 13 artiklan mukaiset tiedot rekisteröidylle (luonnolliselle henkilölle). Tämä ilmoitus annetaan rekisteröidylle häneltä henkilötietoja kerättäessä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja luonne

Käyttäjät, jotka rekisteröityvät kursseille tai tilaavat uutiskirjeen, liitetään osaksi Itsellesi Oy:n ylläpitämää erillistä asiakasrekisteriä, johon tallennetaan käyttäjän nimi, sähköpostiosoite sekä mahdolliset muut yhteystiedot sekä suoritustiedot käyttäjän suorittamista kursseista. Käytämme asiakasreksiteriä kurssien hallintaan, tuotteittemme markkinointiin, uutiskirjeen lähettämiseen sekä olemme mahdollisesti yhteydessä palveluidemme kehittämiseen.

Sivusto sekä käyttämät kolmannen osapuolen palvelut, voivat automaattisesti kerätä teknisiä tietoja, kun loppukäyttäjä käyttää ohjelmistopalvelua. Teknisiin tietoihin voi sisältyä verkkoselaimen nimi, käytetyn tietokoneen tai laitteen tyyppi, verkkosivuilla käytetty aika, ohjelmisto-palvelun käyttöä kuvaavat tiedot, niiden verkkosivujen URL, joilla loppukäyttäjä vieraili juuri ennen tai jälkeen kun hän vieraili ohjelmistopalvelussa, vierailun päiväys ja kellonaika, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja käytetty Internet-palveluntarjoaja sekä muita vastaavia teknisiä tietoja.

Sivustoon kuuluvat ohjelmistot käyttävät erilaisia teknologioita tiedon keräämiseen ja varastoimiseen, myös evästeitä. Evästeet mahdollistavat sivustolla vierailevien käyttäjien lukumäärän seuraamisen ja sivoston käytön monitoroinnin. Tietoa käytetään Itsellesi Oy:n palveluiden kehittämiseen. Evästeet tekevät ohjelmistopalvelun käytöstä helpompaa, esimerkiksi muistamalla käyttäjänimiä, salasanoja, kielivalintoja ja muista valintoja. Ohjelmistopalvelu voi myös käyttää seuranta- ja analytiikkaevästeitä, joita analysoidaan, kuinka loppukäyttäjät vastaanottavat ohjelmistopalvelun. Loppukäyttäjä voi päättää asettaa selaimensa hylkäämään evästeet. Tällöin jotkin osat ohjelmistopalvelusta eivät välttämättä toimi oikein.

Ohjelmistopalvelu käyttää Google Analyticsia ja muita verkkoanalytiikan palveluita, joilla tuotetaan raportteja käyttäjien käyttäytymisestä ja joiden avulla kehitetään toimittajan palveluita.

Ohjelmistopalvelu ei tee loppukäyttäjän henkilötietojen perusteella profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.

Misään tilanteessa sivusto ei kerää eikä käsittele EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa mainittuja erityisiä henkilötietoryhmiä. Sivusto ei tee automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Käsittelyn turvallisuus

Tietoja käsitteleviä henkilöitä koskee vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuus jatkuu palvelussuhteen päätyttyä. Järjestelmiin on käyttöoikeudet vain niillä henkilöillä, joiden on tarve työtehtävissä käsitellä tietoja.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määrittyvät käsittelyperusteen mukaan. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava.